Kontakt

Slavićeva 39, 21000 Split
tel/fax: ++385 (0)21 486-402

Ured SSZ-a (tajnik) e-mail: skaut-st@st.t-com.hr

Načelstvo SSZ-a email: ssz.tim@gmail.com

Skautska organizacija u Splitu djeluje od 1920. godine.

Član je nacionalne izviđačke organizacije.