Povijest

SVJETSKI SKAUTSKI POKRET

Skautska organizacija u svijetu pokrenuta je 1907. u Engleskoj od visokog časnika britanske vojske, kasnijeg dobitnika titule Lorda, Roberta Baden Powella. Nakon prvog logorovanja na Brownsea otoku i izdavanja brošure “Scouting for boys”, ubrzo je u Velikoj Britaniji okupila desetke tisuća mladih, a vrlo skoro je postala najmasovnija i najutjecajnija mladeška organizacija u svijetu.

WOSM (World organization of scout movement) danas broji skoro 30 milijuna članova u više od 160 zemalja svijeta. Hrvatski izviđači su ponovno u toj velikoj skautskoj obitelji od 1993. godine kao jedna od prvih organizacija samostalne Hrvatske prihvaćenih u svijetskim asocijacijama.

SAVEZ IZVIĐAČA HRVATSKE

Ovdje s ponosom ističemo primjer jedne izuzetne osobe u povijesti pedagogije Hrvatske, profesora prirodopisa Matu Mudrinića (YNova Gradiška 8. VI. 1855. – UZagreb 2. VIII. 1932.), za kojega s punim opravdanjem možemo reći da je preteča skautizma na ovim prostorima, pa čak i prije pojave tog pokreta u svijetu. Naime kao profesor prirodopisa i izuzetan pedagog, prof. Mudrinić je već zarana bio uvjeren da se odgoj omladine, a napose u nekim školskim predmetima, u velikom dijelu najbolje mogu i moraju sprovoditi u prirodi. Boravljenje u prirodi na smislen i organiziran način fromira samostalnu ličnost, širi druželjublje, međusobno pomaganje, osjećaj dužnosti, poštovanje prema starijima, prihvaćanje korisnih iskustava itd. Rezultat takovog rada, uz fizički i duhovni napredak, donosi i pravilan odnos prema užoj i široj zajednici.

Iz tih pobuda već 1881. godine na školi u Vinkovcima on prakticira funkcionalnu školu s nastavom u prirodi. Za te dane sam profesor kaže: “… ni jedna slika ne može dočarati i točno objasniti ono, što priroda sama objašnjava.” Tako su po njegovoj inicijativi uspostavljeni modeli tzv. “Đačkih izletničkih družbi”, što je uvelike odgovaralo budućim skautskim družbama.

Nakon začetka skautizma kao osmišljene organizacije u V. Britaniji 1907., ideja se brzo širi Europom te stiže i u Hrvatsku.

 • Već 1912. godine osnovana je naša prva skautska jedinica u Pazinu, u Istri, na tamošnjoj gimnaziji.
 • Godine 1913.osnovana je skautska organizacija pri gimnaziji u Karlovcu, podijeljena na “izletničke družine”.
  1913. godine djeluje i skautska družina pri Realnoj gimnaziji u Zagrebu (sadašnja zgrada muzeja “Mimara”). Iskazuje se i skautska etika jer već izbijanjem I. Svj. rata skauti pomažu u prihvatu ranjenika koji se dovode s fronte.
 • Po sačuvanoj dokumentaciji u Koprivnici na Kraljevskoj maloj gimnaziji 10. VIII. 1914. također je formirana jedna od starijih skautskih jedinica.
 • Iza I. Svjetskog rata, raspadom Austro-ugarske, Hrvatska ulazi u novonastalu državu Jugoslaviju. Skautizam je tada već dobro razvijen, pa se bilježi podatak da je već od 1915. godine Jugoslavija, koja objedinjava sve skaute tadašnje države, suosnivačka zemlja svjetskog skautskog pokreta.

Početkom II. Svjetskog rata skautska organizacija prestaje s radom.

Nakon II. Svj. rata predratni skauti već 1950. godine ponovno pokreću izviđačku organizaciju

19. V. 1951. u Zagrebu je održan i prvi tečaj za izviđačke voditelje, po kojem je datumu kasnijih godina obilježavan Dan izviđača Hrvatske.

PONOVNO U SKAUTSKOJ OBITELJI SVIJETA

Osamostaljenjem Republike Hrvatske 1991., izviđači u Hrvatskoj istupaju iz izviđačke organizacije bivše zajedničke države, a već 1993. godine na svjetskoj skautskoj konferenciji u Bankoku bivaju primljeni u Svjetski skautski pokret (WOSM), kao punopravni članovi. 1995. godine hrvatski izviđači pod svojim nacionalnim obilježjima ravnopravno i službeno sudjeluju na 18. svjetskom Jamboreeu u Nizozemskoj.

Danas je Savez izviđača Hrvatske moderna i suvremena nepolitička i nevladina udruga za djecu i mlade, koja okuplja 60-ak lokalnih izviđačkih udruga s područja 17 županija Republike Hrvatske i oko 4000 članova. Savez aktivno sudjeluje u radu savjetodavnih tijela izvršne vlasti vezanih uz civilno društvo, volontiranje te rad s djecom i mladima, razvija partnerstva s relevantnim institucijama (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obrane, Hrvatske šume, tijela lokalne uprave), organizira edukaciju za izviđačke voditelje, razvija međunarodna partnerstva i projekte s drugim nacionalnim izviđačkim organizacijama, te provodi ostale aktivnosti kojima se ostvaruje cilj djelovanja izviđačkog pokreta – razvoj društvenih, tjelesnih, umnih, duhovnih i osjećajnih potencijala mladih ljudi, kao odgovornih građana te članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.

Savez izviđača Hrvatske danas (2002.) u Hrvatskoj okuplja oko 4000 članova, prolazeći fazu oporavka i uspona nakon uvjeta rata.

SKAUTIZAM U SPLITU

Svoju dugu i uspješnu tradiciju skautizam ima i u Splitu.

1920. godine na realnoj gimnaziji formira se prva izviđačka družba “Plavi trokut” pod vodstvom mladog Nikše Stefaninija.

Nakon stanke zbog II. sv. rata, skautizam-izviđaštvo u Splitu i Dalmaciji među prvima u Hrvatskoj obnavlja Mirjam Tecilazić, predratni skaut i uzor kasnijim naraštajima.

10. 11. 1950. Tecilazić osniva 1. izviđačku četu, a njene 3 patrole: “Lav”, “Tigar” i “Leopard” žive i danas.

U neprekinutoj aktivnosti do danas, tisuće djece i mladih našeg grada provelo je sretne dane svoje mladosti u okrilju izviđačke-skautske organizacije i tu naučilo svoje prve samostalne korake u život.

 • Skautski klub “SPLIT” osnovan 14. IV. 1951.
 • Skautski klub “MARJAN” osnovan 08. I. 1956.
 • Odred izviđača pomoraca “JADRAN” osnovan 25. III. 1956.
 • Odred izviđača pomoraca “BRODOSPLIT” osnovan 20. II. 1960.
 • Odred izviđača pomoraca “SPINUT” osnovan 22. XII. 1962.
 • Skautski klub “MEJE” osnovan 03. III. 1963.
 • Klub brđana-veterana “DUJE” osnovan 07. V. 1996.

(Prilog: prvi javni nastup 1951, rani izlet na Mosor, slika M. Tecilazića.)

Splitski skautski zbor (SSZ) je organizacija za djecu i mlade sa svestranim programom okrenutim životu u skladu s prirodom. SSZ djeluje kao suvremena, nepolitička i nevladina udruga za djecu i mlade koja okuplja 6 izviđačkih udruga s područja grada Splita. Udruga je članica Saveza izviđača Hrvatske (SIH-a) osnovana s ciljem promicanja izviđaštva u gradu Splitu te svojim djelovanjem teži ostvariti pozitivan odgojni utjecaj i izvaninstitucionalnu naobrazbu djece i mladih provodeći načela koja je zamislio osnivač skautskog pokreta Robert Baden Powell. SSZ ostvaruje odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima neposredno i pomažući rad udruga članica temeljem principa i metoda skautskog pokreta te Statuta i Programa SIH-a.