Europske snage solidarnosti – Projekt Agua de Beber rezultati koji su sjajni

Tijekom lipnja i srpnja, u vrijeme najvećih suša i vručina, volonteri Europskih snaga solidarnosti su svakodnevno zalijevali sadnice posađene u kampanjama “Boranka”, “Zeleno, volim te zeleno” i “Šumoborci”.

Trećeg ljeta za redom nastavili smo ovu novo uvedenu praksu vezanu uz sadnice – zalijevanje u doba suše. Prethodna dva ljeta se radilo o projektima SIH-a “Budi moja voda”, koju su također operativno provodili izviđači Splitskog skautskog zbora, a ovog ljeta je SSZ to, u dogovoru sa SIH-om, preuzeo na sebe, kroz projekt “Agua de Beber” (“Pitka voda” – prema bossa nova skladbi brazilskog autora Antônio Carlos Jobima i tekstu Vinicius de Moraesa).

Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Split, partneri Saveza izviđača Hrvatske i Splitskog skautskog zbora u spomenutim projektima, osigurali su materijalnu podlogu (voda, prijevoz, brentače), a Agencija za mobilnost i programe EU, kroz program “Europske snage solidarnosti”, financijska sredstva.

Šumarija Split redovito obavlja djelatnost sadnje na svome području, na kojem je, za razliku od područja na sjeveru RH, uspješnost održanja sadnica vrlo niska, između ostalog, zbog dužih sušnih razdoblja, karakterističnih za klimu i podneblje.

Idejom nastalom u miljeu izviđača, zbog pokušaja neutraliziranja takvih ishoda, osmišljeni su projekti zalijevanja, da se barem dio pošumljenih područja uspješnije zazeleni. Snezibilizirani prema zelenim politikama, održivosti posađenih sadnica, ali i volonterskom radu tijekom naših kampanja pošumljavanja, da ne bismo “tonuli” u “dubinama uzaludnosti”, suočeni s niskom održivošću sadnica, odlučili smo djelovati!

Ove smo godine, dakle, kroz ovaj projekt, doveli 48 stranih i domaćih volontera, u 4 smjene, koji su uporno, dva mjeseca zalijevali, potrošivši pritom, svakoga dana, oko 2000 litara vode, ili, ukupno, oko 80.000 litara vode.

Na svaku se sadnicu, kroz jutro, potroši oko pola litre vode, a sadnice je potrebno zaliti i po nekoliko puta. Zbog ovakve potrebe za ponavljanjem postupka, zaliveno je, kroz navedeno razdoblje, oko 25.000 sadnica.

ZANIMLJIVO: Prema mjerenju uspješnosti održanih sadnica na područjima koja su zalijevana tijekom dva prethodna ljeta, održanost sadnica je na razini između 60 i 80 %, što dostiže i nekoliko puta više od uobičajene količine održanosti.

Ukupne ishode, koje je ovaj projekt polučio, nabrojit ćemo taksativno:
– Zaliveno 25.000 sadnica, svaka po 2 – 4 puta
– Potrošeno 80.000 vode na zalijevanje
– Ostvareno je 40 radnih dana
– Ostvareno je 3.700 volonterskih sati
– Održano je ukupno 40 radionica (ciklus radionica je 10 po smjeni), ukupno 80 sati učenja
– Ukupno odobrena sredstva kroz program ESS iznose 37.850,00 eura

– DISPERZIJA TIH SREDSTAVA U ZAJEDNICU
– 13.500,00 eura (102.000,00 kn) – financijska protuvrijednost 3.700 volonterskih sati pribrojena BDP-u Republike Hrvatske (volonterski se sati pribrajaju BDP-u)
– 9.600,00 eura izvanpansionske potrošnje, prema anonimnom istraživanju među volonterima
– 3.000,00 eura troška smještaja
– 8.000 eura potrošnje na namirnice za prehranu volontera
– 2.000,00 eura – troškovi goriva za provedbu projekta, vođenja volontera po gradu i pripadajućih ulaznica
– 4.000,00 eura –troškovi najma prostora za radionice, administrativni troškovi, režijski troškovi, potrošni material, ostalo…
UKUPNO – 40.100,00 eura

Kako je razvidno, izravni financijski učinak na zajednicu, sredstvima dodijeljenim iz EU izvora za volontiranje, usmjerenih na troškove grupirane prema specifičnim potrebama, ukupno je veći od dodijeljene svote.

Projekt je, može se zaključiti, svojevrsni “raspršivač” ili “katalizator” europskih sredstava koja se, pretežno, troše u lokalnoj sredini.

Uz navedene brojeve i vrijednosti, ostaju i dodane vrijednosti projekta koje se ne mogu trenutačno mjeriti, ili koje se mogu samo nabrojiti:
– Broj održanih sadnica, koji je mjerljiv tek dogodine u jesen
– Ishodi učenja volontera. Za volontere se, u večernjim satima, organiziraju edukacijske radionice, a mi smo ih ove godine učili o vegetacijskim pokrovima, bioraznolikosti, samopredstavljanju, timskom djelovanju, toleranciji, poštovanju kulturoloških razlika, vrstama učenja i sl… Sve se to manifestira korz njihove YOUTHPASS certificate, koji na EU tržištu rada služe kao dodatni argumenti pri podnošenju kandidature za posao, na tržištu rada.

Zaključak vezan uz projekt: u okviru dodijeljenih sredstava, uradili smo najbolje što smo mogli, u potpunosti na korist zajednice i samih volontera. Trudit ćemo se ostvariti sredstva za volontiranje i nadalje, te dovoditi mlade ljude da uživaju u našoj sredini i doprinesu njenoj zelenoj tranziciji.

NAŠI STALNI DONATORI, PARTNERI, SURADNICI
• Europske snage solidarnosti (European solidarity corps) potiču mobilnost i učenje mladih i djeluju u svim zemljama EU zajednice.
• Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) je nacionalna organizacija za programe mladih u EU.
• Grad Split je jedan od glavnih podržavatelja programa pošumljavanja u provedbi SIH-a i SSZ-a
• Splitsko-dalmatinska županija je podržavatelj brojnih izviđačkih aktivnosti na našem području
• Ravnateljstvo MUP-a za civilnu zaštitu je partner SIH-a i njegovih članica, a izviđači su uvršteni u pričuvu CZ, u Splitu su u pričuvi Državne intervencijske postrojbe Split (DIP-Split), prvenstveno za zbrinjavanje potrebitih pri nesrećama
• Hrvatske šume d.o.o. su partner SIH-u i njegovim članicama u programima pošumljavanja i održanja sadnica
• HGSS je stalni partner SIH-u i SSZ-u u brojnim projektima
• Crveni križ Split je jedan od glavnih suradnika u projektima SIH-a i SSZ.
• Savez izviđača Hrvatske je nacionalna skautska organizacija – članica Svjetskog skautskog pokreta (WOSM) i jedini predstavnik skautskog pokreta u Republici Hrvatskoj.
• Splitski skautski zbor je udruga 6 gradskih izviđačkih/skautskih udruga (koje su sve članice SIH-a), te je pridruženi član SIH-a.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments